LEX ACCOUNT TEAM S.R.L.

Lex Account Team SRL

societate de consultanță și expertiză contabilă

SC LEX ACCOUNT TEAM S.R.L.

SC LEX ACCOUNT TEAM S.R.L. este o societate de consultanță și expertiză contabilă, înscrisă în Corpul Experților Contabili, care oferă servicii de contabilitate, consultanță fiscală, salarizare și personal, analiză economico-financiară, în special intreprinderilor mici și mijlocii.

Firma noastră de contabilitate pune accentul pe reprezentarea completă a clienților noștri, serviciile noastre fiind îndreptate permanent și exclusiv către îmbunătățirea și perfecționarea activității clientului din toate punctele de vedere.

De asemenea, societatea noastră își asumă răspunderea pentru corectitudinea înregistrărilor contabile și garantează confidențialitatea informațiilor comunicate de client sau obținute pentru acesta, chiar și după ce colaborarea încetează.

Servicii profesionale de contabilitate și financiare

 • întocmirea evidenței contabile, sintetică și analitică, prin înregistrarea în ordine cronologică a documentelor primare;
 • elaborarea balanței de verificare lunară;
 • întocmire registru-jurnal, registru-inventar, jurnale de TVA;
 • întocmirea și depunerea declarațiilor lunare, trimestriale și anuale privind impozitele și taxele datorate;
 • întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale;
 • acordarea asistenței privind organizarea și ținerea contabilității;
 • elaborarea și punerea în aplicare a procedeelor și politicilor contabile, a planului de conturi adaptat unității;
 • refacere evidențe contabile.

Dacă s-au comis greșeli, dacă informația contabilă nu reflecta realitatea, dacă considerați ca situațiile dvs. sunt întocmite eronat, firma noastră de contabilitate vă oferă și servicii de refacere a evidențelor și situațiilor contabile.

Alte servicii

 • calculul impozitelor și contribuțiilor datorate de salariați și de angajator;
 • întocmirea statelor de plată și a ordinelor de plată a impozitelor și contribuțiilor datorate;
 • întocmirea și depunerea declarațiilor privind contribuțiile salariale;
 • înregistrarea și completarea Registrului de evidență a salariaților;
 • consultanță privind întocmirea dosarelor de personal.

Salarizare și personal

 • asistența societății pe timpul controalelor fiscale;
 • analiza fluxurilor financiare și a cash-flow-ului;
 • analiza situației datoriilor și creanțelor;
 • elaborarea rapoartelor financiare necesare pentru obținerea de credite;
 • acordarea de asistență pentru organizarea departamentului financiar-contabil, a circuitului documentelor și a politicilor financiar-contabile;
 • obținerea de certificate fiscale.

Impozite și taxe

Pornind de la considerentul că impozitele reprezintă un “rău necesar“, noi vă putem ajuta în interpretarea legislației fiscale.

Cum se determină și când se virează impozitele și taxele datorate statului, ce fel de declarații trebuie completate și când trebuie depuse la organele fiscale, sunt întrebări pe cât de frecvente, pe atât de dificile, la care vă vom ajuta să răspundeți, pentru a ieși cu bine din hățișul pe care îl reprezintă multitudinea obligațiilor fiscale.

Impozite și taxe reglementate de legislația în vigoare și pentru care putem oferi orice fel de detalii și clarificări:

 • impozitul pe profit;
 • impozitul pe venit;
 • impozitul pe veniturile microintreprinderilor;
 • impozitul pe veniturile obținute în România de nerezidenți;
 • taxa pe valoarea adăugată;
 • accizele;
 • impozitele și taxele locale;
 • contribuții sociale.

Consultanță financiară și fiscală

Organizarea contabilă și asigurarea ei corespunzător cerințelor europene, este atributul fiecărei persoane juridice deținătoare și administrator de patrimoniu, inițiatoare și decizionară de acte comerciale, economice și bănești, pentru că, după cum spune Legea contabilității nr.82/1991, contabilitatea nu trebuie confundată sau redusă la întocmirea și clasarea documentelor sau altor înscrisuri, ci la conducerea financiară a societăților, într-o manieră care să corespundă exigențelor actuale: integrarea europeană, libera circulație a bunurilor și a banilor, transparența în utilizarea resurselor, întărirea capacității financiare într-o economie concurențială și plină de obstacole.

Serviciile oferite de noi în acest scop sunt:

 • analiza echilibrului financiar;
 • analiza rezultatelor intreprinderii;
 • diagnosticul financiar (rata de rentabilitate);
 • consultanța financiară și analiza sistemelor de credit, leasing;
 • analiza financiară a contului de rezultate;
 • analiza cash-flow- urilor companiei;
 • optimizarea impozitelor de plată.

Tarife

Tarifele practicate de firma noastră de contabilitate sunt foarte accesibile, se stabilesc în funcție de volumul de muncă, dificultate și de serviciile suplimentare oferite clientului. Pentru o ofertă de servicii vă rugam să ne contactați utilizând informațiile din secțiunea contact.

Portofoliu

Clienții noștri sunt firme din diverse domenii: transport, comerț, reparații auto, publicitate, alimentație publică, imobiliare, consultanță, saloane de înfrumusețare, creație artistică, producție de programe de televiziune etc.