Accesul privilegiat al Cabinet PI-avocat Simona Jeflea la informațiile clientului implică asigurarea integrală asupra confidențialității informațiilor la care are acces.

Informațiile obținute în cursul activităților derulate de angajații, colaboratorii sau consultanții noștri nu pot fi dezvăluite unei terțe părți fără consimțământul scris al clientului. Atunci când legea prevede ca informațiile să fie dezvăluite unei terțe părți, clientul este informat despre informațiile furnizate conform prevederilor legale.

Cabinet PI-avocat Simona Jeflea  se obligă să păstreze confidențialitatea asupra tuturor informațiilor primite, la toate nivelele (evaluare, luare a deciziei), prin:

  • semnarea și însușirea Codului Deontologic, care prevede în mod expres cerințe privind asigurarea confidențialității
  • proceduri administrative privind sancțiunile în cazul nerespectării confidențialității;

Administratorul Cabinet PI-avocat Simona Jeflea are responsabilitatea asigurării ca pe întreaga durată a prestării serviciilor către terți să se asigure respectarea angajamentului deontologic și va aplica prompt măsurile care se impun în cazul constatării încălcării acestuia.