Proprietate intelectuală

Servicii complete privind managementul proprietății intelectuale în cadrul firmei.

Asistență de specialitate (tehnică și juridică) și reprezentarea persoanelor fizice și juridice, române sau străine în toate procedurile în fata OSIM/ OMPI/OHIM (cercetare documentare asupra disponibilității dreptului de proprietate industrială ce se dorește a fi protejat; întocmirea documentației specifice domeniului; reprezentare pentru obținerea titlurilor de protecție etc.). Elaborare, redactare și susținere opoziții, contestații ale deciziilor comisiilor de examinare etc.

Asistență de specialitate și reprezentarea persoanelor fizice și juridice, române sau străine în toate procedurile în fața instanțelor competente în situația unor litigii privitoare la încălcarea drepturilor de proprietate industrială (ex. acțiuni în anularea mărcii/ decăderea mărcii; acțiuni în contrafacere/ concurență neloială; ordonanțe președențiale, acțiuni în răspundere delictuală etc.). Elaborare, redactare documente specifice și susținere/ reprezentare clienți în cadrul litigiilor.

Asistență de specialitate și reprezentarea persoanelor fizice și juridice, române sau străine în toate procedurile în fața Oficiul European de Brevete – München, pentru obținerea unui brevet de invenție european.

Asistență de specialitate în cazul încheierii de acte de transmitere a drepturilor de proprietate intelectuală (contracte de cesiuni, de licență etc). Elaborare contracte și reprezentare interese clienți la negocieri privind contractele de cesiune și licență.

Asistență de specialitate în conflictul dintre drepturile de proprietate intelectuală (ex. nume comercial versus marcă etc.).

Reînnoirea drepturilor de proprietate industrială dobândite.

Asistență în procesul de branding/rebranding pentru cercetare legală cu privire la protejarea elementelor ce compun marca: nume, simbol grafic, alte elemente de proprietate intelectuală.

Asistență de specialitate în probleme referitoare la:

  • Stabilirea raporturilor juridice dintre angajați (inventatori) – angajatori (solicitanți ai unei cereri de brevet de invenție sau cerere de înregistrare desene și modele industriale);
  • Promovarea drepturilor de proprietate industrială;
  • Apărarea drepturilor de proprietate industrială în operațiunile de vămuire a produselor etc.;
  • Evaluarea titlurilor de proprietate industrială;
  • Informații și date privind portofoliul de mărci al unei firme sau persoane fizice;
  • Monitorizare lunară cu privire la mărcile ce urmează a fi înregistrate de firmele ce activează în domeniul de activitate al solicitantului pentru reducerea riscului de contrafacere sau concurență neloială din partea competitorilor;
  • Reprezentare legală de specialitate în cadrul procedurii medierii.

Consultanță juridică de specialitate.